Αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των ΕΛΠΕ συζητούν Δημόσιο και Λάτσης – Έχει ολοκληρωθεί μελέτη, οι αποφάσεις σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Εφόσον υπάρξει συμφωνία των μετόχων (Ελληνικό Δημόσιο και Paneuropean του Ομίλου Λάτση) , νέο πλάνο εταιρικής διακυβέρνησης των ΕΛΠΕ είναι πιθανό να υιοθετηθεί στην έκτακτη γ.σ. που θα συγκληθεί για την προσαρμογή της εταιρείας στα δεδομένα του νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ευστάθιος Τσοτσορός, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ, ο κ. Τσοτσορός σημείωσε ότι υπάρχει η ανάγκη εκσυγχρονισμού του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρόσληψη των ανώτερων στελεχών μάνατζμεντ, την λειτουργία του ΔΣ, τον ρόλο του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου αλλά και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Εξέφρασε την ελπίδα οι αλλαγές να γίνουν στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για την προσαρμογή της εταιρείας στα δεδομένα του νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες, εφόσον μέχρι τότε υπάρξει συμφωνία των μετόχων ως προς τις αλλαγές, στη βάση σχετικής μελέτης που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον διαγωνισμό πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα χωρίς αποτέλεσμα, ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε ότι από την πλευρά της διοίκησης η διαδικασία υπηρετήθηκε με επαγγελματισμό, ωστόσο οι αγοραστές δεν κατέβηκαν στο διαγωνισμό για λόγους που αφορούν τους ίδιους. Και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα είπε ότι είναι θέμα που θα πρέπει να συζητήσουν οι μέτοχοι μεταξύ τους.

Τέλος, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, στις προτεραιότητες των ΕΛΠΕ περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ για τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής τόνισε ότι η αγορά είναι άκρως προβληματική εξαιτίας μεταξύ άλλων και των προβλημάτων της ΔΕΗ και επανέλαβε πως αν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί δεν ήταν θυγατρικές μεγάλων ομίλων, δεν θα είχαν διατηρηθεί στη ζωή.

(Στο τέλος του κειμένου επισυνάπτεται η παρουσίαση του κ. Σιάμισιη)

Ακολουθεί η πλήρης ομιλία του κ. Τσοτσορού:

Κυρίες & Κύριοι Μέτοχοι

Καλημέρα σας

Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ελληνική οικονομία. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος σταθεροποίησης την 20η Αυγούστου, σηματοδότησε αφ’ ενός μεν, την έξοδο από το καθεστώς επιτροπείας των υπεροκταετούς διάρκειας μνημονίων και το πέρας της “Ελληνικής Μεγάλης Ύφεσης”, που οδήγησε τη χώρα στη “δεκαετία της μεγάλης απόκλισης” σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφ’ ετέρου δε το ξεκίνημα του δύσκολου ταξιδιού της χώρας στις αγορές και της οικονομίας στην ομαλότητα.

Η χώρα σε αυστηρή εποπτεία έως το 2022, θα πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και να υλοποιήσει μια σειρά υποχρεώσεων που δεν έγιναν την εποχή των μνημονίων, ώστε το 2022 με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5 % του ΑΕΠ στο 2,2 % και τη συνακόλουθη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου να καταστεί δυνατή η αναγκαία σημαντική μείωση της φορολογίας και η καθοριστικής σημασίας αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που συρρικνώθηκαν τα χρόνια της λιτότητας.

Το γεγονός ότι το 2019 ξεκίνησε δυστυχώς με ενισχυμένες αβεβαιότητες και ανασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, προβλήματα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, γεωπολιτικές εντάσεις και με κηρυγμένο πλέον τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των υπερδυνάμεων των ΗΠΑ και της Κίνας, επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό του 2019 ως της “χρονιάς των δράκων”.

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, καθώς επίσης η διευρυνόμενη ανάδειξη των ανισοτήτων και η συνακόλουθη ανάπτυξη εθνικιστικών και ρατσιστικών πολιτικών δυνάμεων, διαμορφώνουν σε κάθε περίπτωση ένα αρνητικό πλαίσιο, για το ελληνικό εγχείρημα παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο επιβαρύνεται περαιτέρω από τις απαιτήσεις προσαρμογής στις νέες οικονομικοκοινωνικές δομές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Ιndustry 4.0) και της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή.

Πλην όμως παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, η επιτυχής έκδοση πενταετών και δεκαετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, η υποχώρηση κάτω από 3 % των αποδόσεων του δεκαετούς ομολόγου, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό, η διατήρηση των θετικών προοπτικών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τον οίκο Moody’s, η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας και η διαφαινόμενη αύξηση των επενδύσεων, διαμορφώνουν ένα κατ’ αρχή κλίμα αισιοδοξίας για τα  πρώτα βήματα επιστροφής στην κανονικότητα, που όμως σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα, και μεταξύ άλλων την υλοποίηση με συνέπεια συγκροτημένων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της διαφθοράς, εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης και του φορολογικού συστήματος, μείωσης της γραφειοκρατίας και του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων ώστε να καταστεί ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον.

Στον τομέα του πετρελαίου και όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον, οι τιμές αργού Brent συνέχισαν την πορεία ανάκαμψής τους για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, αν και χαρακτηρίστηκαν από έντονες διακυμάνσεις και σημαντική υποχώρηση στο Δ’ Τρίμηνο, αντιστρέφοντας μέρος της ανόδου που σημειώθηκε νωρίτερα στο έτος, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση της τιμής δικαιωμάτων CΟ2 που κατά μέσο όρο τριπλασιάστηκε, επιβάρυνε περαιτέρω το κόστος παραγωγής στον κλάδο της διύλισης, διευρύνοντας το σημαντικό έλλειμα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Η διαφοροποίηση του διεθνούς περιβάλλοντος, κυρίως όσον αφορά την πτωτική τάση των διεθνών περιθωρίων διύλισης τα οποία το 2018 μειώθηκαν κατά -12 %,  σε σχέση με το 2017, εντείνεται το 2019 και ήδη το α΄ εξάμηνο τα διεθνή περιθώρια παρουσιάζουν σημαντική περαιτέρω πτώση, μειωμένα κατά 40 %, σε σχέση με το 2018, με προφανείς τις αρνητικές επιπτώσεις στα εκτιμώμενα αποτελέσματα διύλισης.

Για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του 2018 σηματοδοτούν το γεγονός επιτυχούς αντιμετώπισης της περιόδου της κρίσης και της εισόδου σε μια νέα εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς επίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε τεχνογνωσία και τεχνολογία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Τα ιδιαίτερα κερδοφόρα αποτελέσματα της 4ετίας 2015-2018 με Μ.Ο συγκρίσιμων κερδών EBITDA 763 εκατ. ευρώ έναντι 373 εκατ. ευρώ της περιόδου 2009-2014 (+ 104,6 %) έδωσαν τη δυνατότητα στον Όμιλο να βελτιώσει αποφασιστικά την επιβαρυμένη χρηματοοικονομική του δομή, λόγω του εξωτερικού δανεισμού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος 2009-2014, ύψους € 3,1 δισ. εκ των οποίων              € 2,1 δισ. αφορούν τις σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Το καθοριστικής σημασίας για το μέλλον αναπτυξιακό εγχείρημα την περίοδο της κρίσης, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο, διαμόρφωσαν έως το 2015, το ύψος του τραπεζικού δανεισμού στα 3,2 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ το 2008 (+100 %) και το ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος στα 217,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (+172,5 %).

Αντίθετα η υψηλή κερδοφορία της περιόδου 2015-2018 είχε ως συνέπεια τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά € 500 εκατ. (-15,6 %) και του ετήσιου  χρηματοοικονομικού κόστους κατά 68 εκατ. ευρώ (-31,2 %), ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ο ισολογισμός του Ομίλου με σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κάτω από 1,5 δια. ευρώ μειώνοντας το συντελεστή μόχλευσης στο 38 %, χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ουσιαστική συνεισφορά στις υψηλές επιδόσεις, είχαν οι πολύ καλές επιδόσεις του κλάδου Παραγωγής και Διάθεσης Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών σημειώνοντας αύξηση της παραγωγής διυλιστηρίων στα 15,5 εκατ. τόνους και ιστορικό υψηλό εξαγωγών 9,4 εκατ. τόνους αυξημένο κατά 12%, καθώς επίσης και ιστορικό υψηλό παραγωγής πολυπροπυλενίου.

Στον κλάδο της εμπορίας, συνεχίστηκε η ανάπτυξη του δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, ενώ ο κλάδος αεροπορίας και ναυτιλίας εκμεταλλεύτηκε το θετικό περιβάλλον λόγω αυξημένου τουρισμού. Στο εξωτερικό οι θυγατρικές μας διατήρησαν τις επιδόσεις τους σε υψηλά επίπεδα.

Επίσης, το 2018 ενισχύθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, με την κατακύρωση τριών παραχωρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και την μονογραφή της σύμβασης επί πλέον τεσσάρων παραχωρήσεων στο Ιόνιο και Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, στο πλαίσιο διαγωνισμών, που ο Όμιλος ΕΛΠΕ συμμετείχε σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου  ExxonMobil, Total και Repsol.

Η ισχυρή ανάπτυξη για τέταρτο συνεχή χρόνο με ιστορικό ρεκόρ παραγωγής (15,5 εκατ. Μ.Τ), πωλήσεων (16,5 εκατ. Μ.Τ), εξαγωγών (9,5 εκατ. Μ.Τ), η σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, η σημαντικότατη αύξηση της κεφαλαιοποίησης στα 2,6 δισ. το 2019 έναντι 0,9 δισ. την 11-2-2016, μετά την αύξηση της τιμής της μετοχής από 2,9 σε 8,4 ευρώ/μετοχή (+189,7 %), η αυξημένη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους (0,5 – 0,75 ευρώ/μετοχή), οι αντίστοιχα αυξημένες παροχές και αμοιβές προς τους εργαζόμενους και τέλος η διεθνής εμβέλεια του Ομίλου ως πρωταγωνιστή στα ενεργειακά δρώμενα της Ν.Α Ευρώπης, έχουν παγιώσει την εικόνα της επιτυχούς εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πορείας του Ομίλου.

Πλην όμως κύριοι μέτοχοι, το γενικότερο αβέβαιο και ασταθές διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα η έντονα πτωτική τάση των περιθωρίων διύλισης το 2019, καθώς επίσης οι διαφοροποιήσεις των προϊόντων αργού, λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις για την επιτυχή πορεία της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και επιβάλουν συστηματικό ανακαθορισμό στρατηγικής και στόχων, του Ομίλου, ώστε το επιτυχές και στιβαρό κεκτημένο της κερδοφόρου εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πορείας του, να συνεχιστεί και την επερχόμενη περίοδο.

Η διατήρηση όμως και εξέλιξη του Ομίλου σε αυτό το επίπεδο, επιβάλει τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, η μετάβαση, προς το οποίο, προϋποθέτει την υλοποίηση ενός προγράμματος ενεργού συμμετοχής,  στις συντελούμενες ταχύτατες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, στον ενεργειακό μετασχηματισμό για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η διοίκηση, ολοκλήρωσε το νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο του Ομίλου και ήδη υλοποιεί το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2019-2023 που εντάσσεται στο πρόγραμμα μετάβασης του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, με κεντρική στόχευση την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου είναι:

 α) η υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης

β) η αυξημένη ευαισθησία για θέματα Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

γ) τα εκσυγχρονισμένα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής

δ) οι επενδύσεις για τη μετάβαση στη μεταψηφιακή εποχή και την οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα

ε) η αποφασιστική ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία) και

στ) η αυξημένη συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με συγκροτημένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στο πλαίσιο αυτό οι κύριοι μεσόχρονοι στόχοι του πενταετούς προγράμματος 2019-2023 δίνουν έμφαση στην Ασφάλεια και το Περιβάλλον, στον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στο Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και στην Έρευνα και Παραγωγή  Υδρογονανθράκων, ενώ συνεχίζεται και υλοποιείται ένα στοχευμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ολοκληρώνοντας την πλέον επιτυχή στη ιστορία του Ομίλου πενταετή περίοδο 2014-2018, με αυξημένες προσδοκίες για την επερχόμενη πενταετία και με όραμα την εξωστρεφή, ανταγωνιστική και πρωταγωνιστική πορεία του Ομίλου στη Ν.Α Ευρώπη την επόμενη δεκαετία, η Διοίκηση της ΕΛΠΕ ΑΕ ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους για τη σημαντική συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, καθώς και τους μετόχους για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη τους.

 

Ε. Τσοτσορός

Πρόεδρος  Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος

https://energypress.gr