Αδήλωτη εργασία: Έτσι θα «γλιτώνει» το πρόστιμο εργοδότης και εργαζόμενος

Αλλαγές και στο πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας των 10.500 ευρώ επιφυλάσσουν οι εργασιακές διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που παίρνει τον δρόμο του προς την Βουλή

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκπτώσεων που θεσμοθετήθηκαν για το πρόστιμο του 2018 και πλέον θα ισχύει μια και μόνο δυνατότητα έκπτωσης:

σε περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες) τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 πιθανότατα στα 2.000 ευρώ.

Συνεπώς καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στο πρόστιμο που είχαν θεσμοθετηθεί το 2018 και προέβλεπαν ότι το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ αν ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, όπως επίσης και η πρόβλεψη για έκπτωση 50% και μείωση στις 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Πλέον η μοναδική δυνατότητα να πετύχει ο μπαταχτσής εργοδότης την έκπτωση θα είναι να προσλάβει τον αδήλωτο με σύμβαση τουλάχιστον 12 μηνών και πλήρους απασχόλησης. Η προϋπόθεση της πρόσληψης με καθεστώς πλήρους απασχόλησης είχε προβλεφθεί και από την διάταξη του 2018.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι είχαν προβλεφθεί τα εξής για το πρόστιμο της αδήλωτης:

Αν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Πλέον τα δυο ενδιάμεσα στάδια καταργούνται και επιπλέον αυξάνεται η έκπτωση για την μοναδική πλέον ευκαιρία αποφυγής του προστίμου των 10.500 ευρώ (12μηνη σύμβαση) καθώς το πρόστιμο πέφτει πιθανότατα γι αυτή την περίπτωση από τις 3.000 στις 2.000 ευρώ.

Πηγή : www.thebest.gr