Έξυπνα ΜΑΠ — το μέλλον της προστασίας των εργαζομένων

Τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υπόσχονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης στον χώρο εργασίας χάρη στα ενισχυμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους ή στα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα. Για την επιτυχή τους όμως εφαρμογή στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας υπάρχουν ακόμη ορισμένα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα νέο έγγραφο συζήτησης εξετάζει τις ευκαιρίες που..
δημιουργούν και τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.

Παρόλο που προτεραιότητα πρέπει πάντα να δίδεται στα οργανωτικά μέτρα και στη συλλογική προστασία, η χρήση ΜΑΠ μετατρέπεται σε ένα ευφυές μέσο υποστήριξης.

Διαβάστε το έγγραφο συζήτησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έξυπνα ΜΑΠ

Βλ. τη θεματική ενότητα σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους