Ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος νέος ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ


Ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, ανέλαβε νέος ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, (ΣΕΠΕ) στη θέση του παραιτηθέντα ειδικού γραμματέα Γιάννη Σούκου.

 

 

Σύμφωνο συμβίωσης και εργασιακά δικαιώματα

Τι αναφέρει η αρ. 50763/1047/4-11-16 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας:
Από το άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α΄181) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2015 ορίζονται τα εξής :

Επιτρέπεται η επταήμερη εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(Β.Δ 748/1966, άρθρο 5 του Π.Δ 88/1999), σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατά αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζομένων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές.

Ν.1586/85 Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 1)
Σύσταση επιτροπή υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε) : (άρθ. 2Α)
Αρμοδιότητες επιτροπής και αντιπροσώπου : (άρθ. 2Β)
Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε –προστασία : (άρθ. 3)
Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας : (άρθ. 4)
Προσόντα τεχνικών ασφάλειας : (άρθ. 5)

 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου

Μειωμένοι κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ μέχρι 31.12.2017 για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου.