Η ΔΕΠΑ, τα χρέη της ELFE και ο Λαυρεντιάδης

Μία νέα εταιρεία ήρθε να προστεθεί στο γαϊτανάκι των εταιρειών που τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους και απέκτησαν την παραγωγική δραστηριότητα και τους εργαζομένους της εταιρείας Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ΑΕΒΕ, ELFE SA (πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας).

Πρόκειται για την εταιρεία REVERA HOLDINGS LTD η οποία εμφανίζει κοινή διεύθυνση με εταιρεία που ενεπλάκη στην υπόθεση ELFE SA, ενώ συνδέεται με πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν με κάποιες από τις εταιρείες αυτές. Το Documento είχε αποκαλύψει από τον Δεκέμβριο του 2016 τα όσα συνέβαιναν στην ELFE SA, με εταιρείες που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια και οι οποίες φέρονταν να σχετίζονται με τον όμιλο του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, BFS AEBE). Οι εταιρείες στην ουσία απορροφούσαν την παραγωγική δραστηριότητα και τους εργαζομένους της ELFE SA, όχι όμως και τα χρέη ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία και παρέμεναν. Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλων έντεκα προσώπων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ύστερα από μήνυση που είχε καταθέσει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) με καταγγελλόμενη ζημία σε βάρος της επιχείρησης αερίου άνω των 115 εκατ. ευρώ.

Ετήσια κανονική άδεια μισθωτών – Χρόνος χορήγησης και καταβολής των αποδοχών αδείας

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών
α. Γενικό πλαίσιο

Η ετήσια κανονική άδεια των μισθωτών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.1346/1983 και του Ν.549/1977, καθώς και του άρθρου 1 του Ν.3302/2004.

Ως βάση υπολογισμού του χρόνου χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας λαμβάνεται από 28/12/2004 και εφεξής, το ημερολογιακό έτος. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 6 του Ν.3144/2003 έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας από τον πρώτο μήνα απασχόλησης των μισθωτών. Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια κανονική άδεια, ειδικά κατά το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος, χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας για τους νεοπροσλαμβανόμενους (που δεν έχουν συμπληρώσει ένα εργασιακό έτος απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη) και έχουν προϋπηρεσία μικρότερη των δώδεκα (12) ετών υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας:

Θριάσιο: Το «δίκαιο» των εργολάβων και οι καταγγελίες των εργαζομένων

Οι καταγγελίες των εργαζομένων φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα δικαστικά “μπλόκα” στην εφαρμογή του νόμου για την εκδίωξη των εργολάβων από το δημόσιο
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά πέντε προσωρινές διαταγές (και συνολικά οκτώ δικαστικές αποφάσεις), με τις οποίες “πάγωσε” η προσπάθεια να συναφθούν ατομικές συμβάσεις με τους εργαζόμενους σε καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση, βρήκε απέναντί της η διοίκηση του “Θριάσιου” νοσοκομείου, τα τελευταία 2 χρόνια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα του Φυσικού Αερίου – υποστήριξη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ) στην προσπάθειά του να προωθήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα του Φυσικού Αερίου – υποστήριξη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ) στην προσπάθειά του να προωθήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων:

• Απευθείας εργασιακές σχέσεις στον όμιλο της ΔΕΠΑ ( Μητρική και Θυγατρικές) , για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με αναγνώριση προϋπηρεσίας, πλήρη και ισότιμα δικαιώματα – ένταξη στην Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Κύρωση Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4256/2014, ετών 2018-2019.

Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει από την 01-01-2018 και λήγει την 31-12-2019.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών ν. 4256/2014

Εν Πειραιεί σήμερα την 3 Απριλίου 2018 μεταξύ αφενός του εν Πειραιεί εδρεύοντος αναγνωρισμένου Σωματείου υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ) νομίμως εκ­προσωπούμενου υπό των Αντώνιο Στελλιάτο, Πρόεδρο και Διογένη Βενετόπουλο, Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της εν Πειραιεί εδρευούσης αναγνωρισμένης Επαγ­γελματικής Ένωσης με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΚΑ­ΦΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό τον Δαγιάμο Γεώργιο, Πρόεδρο και Κόρακα Απόστολο Ταμία, συμφωνείται και υπογράφεται η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014.

Από 4/10/2018 υποχρεωτική η ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ενέργειες εργοδοτών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4419 Β’/4-10-2018 η απόφαση της υπουργού εργασίας Ε. Αχτσιόγλου, (αριθ. 49825/2686/21-9-2018) για την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της χώρας. Τούτο σημαίνει ότι, από 4/10/2018, η παραπάνω ΣΣΕ είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών – επαγγελματικών οργανώσεων που υπογράφουν την σύμβαση.
Η ημερομηνία επέκτασης της ΣΣΕ ισχύει όπως είπαμε από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, όπως προβλέπεται από το άρθ. 11 παρ. 3 του Ν.1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 37 του Ν.4024/2011.

Είσαι φοιτητής και δουλεύεις; – Δες τα εργασιακά σου δικαιώματα

Επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών και άνευ ενσήμων δικαιούνται να λάβουν οι ενήλικες εργαζόμενοι σπουδαστές – φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ.

Επιπλέον ο Οργανισμός επισημαίνει ότι, οι σπουδαστές των ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών, καθώς και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ανεξαρτήτου ηλικίας) μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

Οι άνω των 28 ετών φοιτητές πρέπει να φέρουν βεβαίωση από τη σχολή τους που να αναφέρει την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής.

Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών αλλά για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής συν 2 επιπλέον, δηλαδή σύνολο 6 έτη ή 7 αν πρόκειται για Πολυτεχνικές ή Ιατρικές σχολές.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (τόσο στον Ελλαδικό χώρο είτε στην Αλλοδαπή) για σπουδές έως 2 έτη, δικαιούνται ανά έτος 10 ημέρες φοιτητική άδεια άνευ αποδοχών.

Επιπλέον δικαιούνται άδεια 30 ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα.

Επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών και άνευ ενσήμων δικαιούνται να λάβουν οι ενήλικες εργαζόμενοι σπουδαστές – φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ.

Η πραγματικότητα για τις υπερωρίες

Πονοκέφαλος είναι για τον ΣΕΒ η ρύθμιση για τις υπερωρίες όπως αναφέρει και σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας [1]. Το Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ διαπιστώνει ότι: «Το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως έχει δημιουργηθεί για τη δήλωση της υπερωρίας / υπερεργασίας δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, όπου, σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής, δεν είναι δυνατόν να τηρείται πάντα η αυστηρή διαδικασία της προηγούμενης καταχώρησης, καθότι η υπερεργασία συχνά συνιστά απασχόληση με έκτακτο λόγο / περίσταση, γεγονός που από τη φύση της δεν επιτρέπει πάντοτε να καταχωρηθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.»

ExxonMobil & Total: Τι κερδίζει η Ελλάδα στο ενεργειακό πόκερ της Μεσογείου

Η μονογραφή των συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων των δύο θαλάσσιων περιοχών «Νοτιοδυτικά» και «Δυτικά» της Κρήτης, φέρνει πια κι επίσημα τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς στην Ελλάδα.
Παράγοντες που ήταν κοντά στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις της ΕΔΕΥ με τους δύο ομίλους των ΗΠΑ και της Γαλλίας καθώς και διπλωματικές πηγές παρατηρούν την εξωτερική πολιτική των δύο ισχυρών χωρών μέσω των εταιριών τους ExxonMobil και Total και φυσικά την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.