ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εργατικά ατυχήματα – Οι αποζημιώσεις – Η περίπτωση έλλειψης ΜΑΠ

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον μεν ασφαλιστικό φορέα τις δαπάνες που αυτός χορήγησε στον παθόντα από εργατικό ατύχημα, στον δε παθόντα τη διαφορά...

Προσλήψεις: 5.000 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο

Τις ανάγκες τους σε προσωπικό θα καλύψουν μέσω νέων προκηρύξεων διάφορες ΔΕΚΟ μέσα στο 2018. Συνολικά θα γίνουν περίπου 5.000 προσλήψεις για μόνιμους και...

Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι ειδικότητες των υπαλλήλων ΟΤΑ που δικαιούνται το...

Διευκρινήσεις για τις Συνδικαλιστικές Άδειες

1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:       «1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη...

Πως πληρώνεται η ημέρα των Θεοφανείων

Η ημέρα των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου) δεν συγκαταλέγεται στις εξαιρέσιμες αργίες (εκτός κι αν έχει καθορισθεί με ειδικά διατάγματα, ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας κλπ), συνεπώς...

Αυτές οι δουλειές θα αντικατασταθούν από τα ρομπότ στο μέλλον!

Έρχονται τα ρομπότ αδέρφια. Τα έλεγε ο Ασίμοφ και κάποια ζώα δεν θέλανε να τον πιστέψουν. Μετά από αυτή την έρευνα από το Πανεπιστήμιο...

Νέες προσλήψεις στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για την κάλυψη θέσεων...

Πως θα πληρωθεί (ή δεν θα πληρωθεί) η υποχρεωτική αργία της 26ης Δεκεμβρίου 2017

Η 26η Δεκεμβρίου, με απόφαση της υπουργού εργασίας Έφης Αχτσιόγλου καθορίστηκε ως υποχρεωτική αργία, για τις επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις...

26η Δεκεμβρίου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργία

Μετά από πάγιο αίτημα των εργαζομένων, η 26η Δεκεμβρίου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας , για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι...

Απασχόληση τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα 2107. Αυτά ισχύουν για εργοδότες και...

Με το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄265), παρέχεται η δυνατότητα...