Πως πληρώνεται η ημέρα των Θεοφανείων

200

Η ημέρα των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου) δεν συγκαταλέγεται στις εξαιρέσιμες αργίες (εκτός κι αν έχει καθορισθεί με ειδικά διατάγματα, ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας κλπ), συνεπώς δεν απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Η αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή εξαρτάται από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε να λειτουργήσει
Όσοι εργαστούν και αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο τους
Όσοι αμείβονται με μισθό και εργαστούν, δικαιούνται κανονικά να λάβουν επί πλέον το 1/25 του μισθού τους, επειδή τα προηγούμενα χρόνια, στο μισθό συμπεριλαμβανόταν και η ημέρα αυτή, η οποία δεν ήταν εργάσιμη για τον μισθωτό.

2. Αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα των Θεοφανείων, αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει
Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους.
Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά άλλη αμοιβή.

3. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, κανονικά δεν δικαιούνται να λάβουν ημερομίσθιο, αφού δεν υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει αμοιβή τους ημερομίσθιους στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός και αν αυτό γίνεται από επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμο, ΣΣΕ, ΔΑ κλπ.

Οι αμειβόμενοι με μισθό, θα πάρουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμιά προσαύξηση.

Τέλος, εννοείται ότι αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν για εργασία, τότε οι ημερομίσθιοι δεν θα πληρωθούν, ενώ από τους μισθωτούς θα αφαιρεθεί το 1/25 του μισθού τους.