ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Β.Ε.Θ

447

Εν όψη του διαγωνισμού για την σύμβαση φορτώσεων – ενδοδιακίνησης χημικών Β.Ε.Θ και πιο συγκεκριμένα των χειριστών Κλαρκ θυμίζουμε τα εξής:
Πριν από 3 χρόνια με απειλές και τελεσίγραφα απόλυσης ζητήθηκε παρανόμως από τους χειριστές Κλαρκ, εργαζόμενους στη παραγωγή και διακίνηση χημικών Β.Ε.Θ. και όντας οι αποδοχές τους σύμφωνα με την κλαδική σύμβαση Χειριστών Βιομηχανίας ,να υπογράψουν νέα ατομική σύμβαση εργασίας με την ειδικότητα του χειριστή Κλαρκ, αλλά αποδοχές αντίστοιχες με τα κατώτατα όρια της Εθνικής Συλλογικής Συμβάσης του ανειδίκευτου εργάτη, αγνοώντας παντελώς όχι μόνο το ότι υπήρχε έν ισχύει η γενικά υποχρεωτική Κλαδική Σύμβαση των Χειριστών Βιομηχανίας, αλλά και οτιδήποτε αναφέρετε στην νομοθεσία περί μετενέργειας των ΣΣΕ.

Το αποτέλεσμα ; μειωμένες αποδοχές τουλάχιστον κατά 50% δηλαδή 500 € κατ’ άτομο.
Ο μισθός του έμπειρου και ειδικευμένου χειρίστη ανυψωτικών μηχανημάτων με όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την ειδικότητα του δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του ανειδίκευτου εργάτη.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ :
• Στον διαγωνισμό που πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες για την σύμβαση φορτώσεων – ενδοδιακίνησης χημικών Β.Ε.Θ, οι προσφορές που θα δοθούν να γίνουν βάσει της κλαδικής σύμβασης «χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.», η οποία έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική και ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών/επιχειρήσεων του κλάδου, για το σύνολο των εργαζομένων του επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του είδους της επιχείρησης και για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
• Φροντίσετε να τηρείται ο όρος της σύμβασης για την παροχή φαγητού και γάλατος.
• Επαναφορά του αριθμού των χειριστών σε 27 από 25. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο ο αριθμός των χειριστών μειώθηκε (αναγκαστικές άδειες) από 27 σε 25. Η ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή PP είναι άμεσα συνυφασμένη με τους χειριστές Κλαρκ, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που επωμίζεται το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, σε τέτοιο βαθμό που πλέον η ασφάλεια ασυναίσθητα να περνάει σε δεύτερη μοίρα. (είναι λάθος ένα εργοστάσιο να αυξάνει παράγωγη και συγχρόνως να μειώνει των αριθμό των χειριστών ανυψωτικών).το κέρδος της εταιρίας δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ασφάλεια της ζωής και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Στα τρία αυτά χρόνια έγιναν πολλά, και πλέον σοφότεροι αλλά και ως μέλη ενός δυναμικού σωματείου διεκδικούμε καλύτερους όρους συμβάσεων οι οποίοι να ανταποκρίνονται σε ένα από τα κορυφαία βιομηχανικά συγκροτήματα. Τα υπερκέρδη των ΕΛΠΕ των τελευταίων χρόνων οφείλονται και στην προσπάθεια των εργολαβικών εργαζόμενων που έχουν υποστεί τεράστια μείωση στα μεροκάματα και στα εργασιακά τους δικαιώματα
Αυτό δεν δε θα συνεχίσει να γίνεται δεκτό ούτε από εμάς και ούτε από τις ομοσπονδίες που μας εκπροσωπούν.
Οι εργολάβοι να διαγωνιστούν για το κέρδος τους και όχι για τους μισθούς μας