ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) .ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΦΟΣ

303

συνάδελφοι,

Δεν είναι η πρώτη φορά (ελπίζουμε όμως η τελευταία) που η Διοίκηση της Ασπροφός μας εκπλήσσει αρνητικά .
Ελπίζαμε και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε ότι η επικοινωνία, η καλή διάθεση και συνεργασία για την επίλυση των όποιων ζητημάτων μεταξύ Διοίκησης Ασπροφός και Συνδέσμου Εργαζομένων θα βοηθούσε τα μέγιστα στην επίλυση εκκρεμοτήτων και θεμάτων και γενικότερα στην πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της Εταιρείας που είναι και το κυρίαρχο .

Τα ανωτέρω ήταν μέρος της τοποθέτησης του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας στην Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση του Συνδέσμου Εργαζομένων της Ασπροφός .
Δυστυχώς τα μετέπειτα γεγονότα απείχαν παρασάγγας της τοποθέτησης αυτής.

Με αφορμή αντιπαραθέσεις μεταξύ μελών του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια της Απολογιστικής Συνέλευσης, ανακοίνωση παράταξης που δεν διέβαλλε κανένα Υπηρεσιακό Τμήμα της εταιρείας ούτε έθιγε την επαγγελματική υπόσταση κανενός, η Διοίκηση της Ασπροφός – σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες Διοικήσεις του Ομίλου – θεώρησε σωστό με ανακοίνωσή της να αναμιχθεί στα εσωτερικά του Συνδέσμου .

Κύριοι της Διοίκησης,
Ασχοληθείτε με την ανάπτυξη της Εταιρείας . Οι εργαζόμενοι αυτό επιζητούν από Εσάς και όχι την εμπλοκή σας, καθοιονδήποτε τρόπο, σε αντιπαραθέσεις μελών του Συνδέσμου.

Η ελευθερία λόγου δεν κάθεται στο σκαμνί . Η Δημοκρατία φτιάχτηκε για να προστατεύει απόψεις που ενοχλούν.